เทคนิค ซีเวีย ซีเวีย ซิลเวีย แคนนอน Silviacannon silvia canon 254 silvia canon 260 , silvia canon 256 , silvia canon 274 , silvia canon 268 ,silvia canon 264 ,

เทคนิค Silvia Cannon ซีเวีย 250 , 254 , 256 , 260 , 264 , 268+2 , 274


ไม้ 240 ไม้ 248
ไม้ 250 สปิน 9 เคิฟ8    ไม้ 254 สปิน 9 เคิฟ 17-18     cr. ~ป๋าเท่~
 Link เสียไม้ 256 สปิน 9 เคิฟ9     
ไม้ 256 สปิน 9 เคิฟ11     


ไม้ 260 สปิน 9 เคิฟ 8     cr. exsaven
ไม้ 264 สปิน 9 เคิฟ 11

ไม้ 264 สปิน 11 เคิฟ 18     cr. ผู้ก่อการร๊าก
 Link เสีย
ไม้ 268+2 สปิน 9    USA

ไม้ 274 สปิน 9 เคิฟ17 USA
%TITLE%